Main Group

You can only choose one level from this group.

Stredná škola

177.00€ per Rok.

Membership expires after 12 Months.

Základná škola

79.00€ per Rok.

Membership expires after 12 Months.

Vysoká škola

355.00€ per Rok.

Membership expires after 12 Months.

KALKULAČKY

You can choose multiple levels from this group.

E-Diagnostika - osobnostná pre dospelých

13.50€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - zdravotná pre deti

36.00€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - zdravotná pre dospelých

45.00€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - kompletná pre dospelých

54.00€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - kompletná pre deti

45.00€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - zdravotná (momentálny stav z dotazníka)

22.50€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - pre terapeútov

72.00€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.

E-Diagnostika - osobnostná pre deti

13.50€ teraz.

Membership expires after 1 Mesiac.