Main Group

You can only choose one level from this group.

Stredná škola

12.00€ per Mesiac.

Základná škola

10.00€ per Mesiac.

Vysoká škola

22.00€ per Mesiac.

Stredná škola - ročne

177.00€ per Rok.

Základná škola - ročne

79.00€ per Rok.

Vysoká škola - ročne

355.00€ per Rok.

KALKULAČKY

You can choose multiple levels from this group.

E-Diagnostika - osobnostná pre dospelých

13.50€ teraz.

E-Diagnostika - zdravotná pre deti

36.00€ teraz.

E-Diagnostika - zdravotná pre dospelých

45.00€ teraz.

E-Diagnostika - kompletná pre dospelých

54.00€ teraz.

E-Diagnostika - kompletná pre deti

45.00€ teraz.

E-Diagnostika - zdravotná (momentálny stav z dotazníka)

22.50€ teraz.

E-Diagnostika - pre terapeútov

72.00€ teraz.

E-Diagnostika - osobnostná pre deti

13.50€ teraz.