Angelológia – Emil Páleš

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Obsah webinára:

Angelológia: Pravzory v ľudskej duši, v dejinách a v prírode. Duševná potrava ako vnútorná stránka fyzických potravín
Prečo všetky staroveké národy hovorili o božstvách, anjeloch a duchovných bytostiach v nebeských telesách?
Túto otázku som si položil ako štrnásťročný a stála na začiatku výskumu, ktorý robím už 40 rokov. Starobylá myseľ sa na všetko – dejiny aj prírodu – dívala zvnútra a rozumela im cez praobrazy vynárajúce sa z hĺbky duše. Táto stará intuitívna múdrosť sa fascinujúcim spôsobom stretá s najnovšími poznatkami vedy.

Dĺžka webinára: 2 hod.

Obsah

Video materiály

  • Pravzory v ľudskej duši, v dejinách a v prírode.
    01:59:30