Mystérium života – Michelle Mattieligh

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Obsah kurzu:
Prečo sme na tejto planéte a čo sa s nami práve teraz deje v celokozmickom meradle
 • prečo sme na tejto zemi
 • ako nájsť svoje poslanie a zmysel
 • čo sa deje v kozmickom meradle
 • práca na sebe

Ako si v dnešnej náročnej a stresovej dobe vybudovať úspešné vzťahy a nastúpiť cestu vzájomnej sexuálnej alchýmie

 • vzťahyň
 • sexuálna alchýmia
 • partneri a karmické spojenia
 • rodina a práca
Uvoľňovanie blokád, nepotrebných vzorcov a karmy v sebarozvoji, práci a láske
 • čistenie minulosti
 • uvoľňovanie blokád
 • zbavovanie sa starého
 • očista karmy
 • očista rodovej karmy
 • naplnenie svojho poslania
Sexuálna alchýmia
Dĺžka kurzu: 8:56:14

Obsah

Video materiály

 • 1. Prečo sme na tejto planéte
  02:05:49
 • 2. Uvoľňovanie blokád, nepotrebných vzorcov
  01:56:37
 • 3. Ako si v dnešnej náročnej a stresovej dobe vybudovať úspešné vzťahy
  02:23:51
 • 4. Sexuálna alchýmia
  02:29:57